Ang Lihim ng Nakasimangot Na Maskara/Rogelio Braga

img_1292

“Ang lahat ng labis na yaman sa bansang ito ay palaging may kasaysayan ng kasamaan.” Isang kliyente ni Ma’am Soraida ang humingi ng tulong sa barkada ng Sacred Circle dahil sa isang malaking problema na hinaharap ng kanyang mansiyon sa matandang siyudad ng Silay City sa Negros Occidental. Sa tuwing bisperas kasi ng Masskara Festival tuwing Oktubre sa Bacolod City, isang babaeng multo ang nagpapakita sa bintana ng katabing Balay Negrense. Nang dumating ang Sacred Circle sa matandang siyudad, sinalubong sila ng samu’t saring mga kamatayan, ng mga lihim sa mansiyon na sinasambit lamang sa mga bulung-bulungan, ng mga kalungkutan ng isang matandang ambisyon, at ng mga kasaysayan na pilit na ikinukubli sa likod ng nakasimangot na maskara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s