Nation-State Formation: Rigid Development and Evolution from Ethnic Groups, Nation, to Nation-State

Braga: The homogenous and diverse ethnic composition of a state reveals the peculiarity of its origin and the relevant historical events that shaped its past.

Kung Paano ko Pinanood na Filipino ang ‘Thy Womb’ ni Mendoza at may Katabi akong Moro sa loob ng Nilalangaw na Sinehan

ni Rogelio Braga ANG NASASAAD SA 2012 Framework Agreement ng Gubyerno ng mga Filipino at ng MILF: ‘The relationship of the Central Government with the Bangsamoro Government shall be asymmetric.’ Naisip ko: ano kaya ang makukuha mo sa isang relasyon…