Colon: Isang Nobela (Excerpt)

Excerpt from Braga's novel Colon .  By Rogelio Braga KABANATA 18 “MAYROON AKONG NAGING kaibigan sa Diliman, si Ingrid, Bulakenya. Dahil bagong salta lang ako sa Maynila noon gusto kong magkaroon ng mga kaibigan sa siyudad. Nais ko noon ng mga…